Objekti nimetus:  Sepise tn 9 / Valukoja tn 8

Asukoht: Eesti, Tallinn

Tellija: Jaspre Ehitus OÜ

Tööde nimetus: kipsitööd