Meie kompentensis

Pakkuda järgmiseid teenuseid

Korteriühistustele

Korteriühistustele

 • Trepikodade remont
 • Fassaaditööd
 • Lubikrohvfassaadide renoveerimine
 • Igasuguste katuste ehitus ja remont
 • Plaatimistööd
 • Tänavakivide paigutamine
 • Trepikodade sissepääsu remont
 • Muinsuskaitse tööd
 • Fassaadi restaureerimine
 • Pealeehituse puhul on korterelamu renoveerimistööd ühistule tasuta

6
3
Firmadele ja juriidilise isikutele

Firmadele ja juriidilise isikutele

 • Büroopindade remont ja sisseviimistlus
 • Tootmis ja laoruumide remont
 • Ridamaja, igasuguste hoonete, garaaži, lao ehitamine
 • Maalri ja kipsitööd
 • Puusepatööd
 • Fassaaditööd
 • Muinsuskaitse tööd
 • Lubikrohvfassaadide renoveerimine
 • Akustilise krohvi Fellert müük ja paigaldus
 • Fassaadi restaureerimine
 • Akustilise krohvi sõlme võiksime välja töötama koos projekteerimis bürooga

Eraisikutele

Eraisikutele

 • Maja ehitamine Teie projekti järgi
 • Suvila või maamaja ehitamine
 • Korteri, maja, garaaži remont.
 • Sisevimistluse igasugused liiki
 • Plaatimistööd
 • Maalritööd
 • Puusepatööd
 • Tänavakivide paigutamine
 • Katuste ehitus ja remont
 • Dekoratiivkrohv, värvimine
 • Fassaadi restaureerimine
 • Akustilise krohvi Fellert müük ja paigaldus

2