Objekti nimetus:  Tartu mnt. 55/59. 1 etapp

Asukoht: Eesti, Tallinn

Tellija: KÜ Tartu mnt. 55/59

Tööde nimetus: terrasiit krohvi fassaadi renoveerimine